Ekofilm Šumava

ŠUMAVA DŘÍVE A DNES

Projekt je finančně podporován Evropskou unií v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS ČR – Bavorsko 2014-2020

   

Ekofilm Šumava p.s. připravuje v NP Šumava projekt „ŠUMAVA DŘÍVE A DNES“, který si klade za cíl vybudovat za pomoci česko-bavorské spolupráce nové unikátní centrum obnovy a prezentace společného kulturního dědictví. V areálu Větrník vznikne nevšední multimediální prostor mapující historii těchto lokalit, která seznámí návštěvníky Šumavy a Bavorského lesa s jejich dramatickým vývojem v uplynulém století.

Venkovní expozici bude dominovat osmnáctimetrový model reliéfu území znázorňující historický vývoj česko-bavorského příhraničí v takovém měřítku, aby poutavě a názorně prezentoval historii i současnost zmizelé a znovuzrozené Šumavy a Bavorského lesa. Model reliéfu spolu s dotykovými infopointy s vysvětlivkami bude realizován tak, aby bylo možné ho v rámci vzájemné spolupráce přemístit do Bavorska.

Na model reliéfu bude navazovat vnitřní expozice, která bude zahrnovat modely typických staveb česko-německého pohraničí. Součástí interiéru budou interaktivní tabule s programy a promítací místnost s audiovizuálními snímky dokumentujícími poválečný vývoj příhraničního území až po současnost. Spolek Ekofilm Šumava v rámci projektu vytvoří dvacetidílný filmový cyklus, ve kterém představí typické komodity kulturního dědictví z oblasti české i bavorské části Šumavy. Půjde o přiblížení autentických příběhů starousedlíků, kteří zažili překotné epochy zdejšího regionu na vlastní kůži. Dokumentární sérii „Šumava Zaniklá, Znovuzrozená“ doplní videoprogramy s tématy „Hudba, Řemesla, Gastronomie“.

Na stejná témata budou v rámci projektu pořádány doplňkové aktivity – tematické besedy, kterých se budou moci návštěvníci zúčastnit na obou stranách hranice.

 

Aktuality projektu:

12/2017 – 02/2018 Zpráva o projektu

 • Začátek realizace
  1. prosince 2017.
 • Podpis smlouvy
  Ve druhé polovině února 2018 došlo k podpisu smlouvy.
 • Realizace projektu
  V průběhu prosince a ledna probíhaly pouze organizační a administrativní práce, které mají ovšem velký dopad na další realizaci. Vedoucí manažeři připravili náplně práce a podmínky potřebné pro podepsání pracovních smluv, podrobný harmonogram a první kroky pro marketing celého projektu.

  Od února sbírají odborní pracovníci z Čech i Bavorska data pro přípravu podkladů pro vnější i vnitřní expozici, audiovizuální materiály a tematické besedy. Od února zároveň probíhají také úpravy prostor vnitřní a venkovní expozice.

 


 

Pobočný spolek Ekofilm Šumava

 

Ekofilm Šumava vznikl jako pobočný spolek z potřeby formálně oddělit činnosti spolku Ekofilm.

Vzhledem k tomu, že členskou základnu stále více posilují spolupracovníci ze Šumavy, kteří připravují další projekty týkající se Šumavy, je logické, že vznik pobočného spolku na Šumavě byl jen otázkou času. Pobočný spolek Ekofilm Šumava nyní vytváří v oblasti Národního parku Šumava a Národního parku Bavorský les přeshraniční projekt s názvem „ŠUMAVA DŘÍVE A DNES“.

No Comment

Comments are closed.